• ikon
  Jesper Neumann den 27-09-2016
  Til orientering vedlagte, som er lagt ud på kommunens intra
  venlig hilsen Jesper Neumann
   
  Ledelsesudpegning m.v. til den nye skole- og dagtilbudsstruktur

  Processen for udmøntningen af den nye skole- og dagtilbudsstruktur er ved at være på plads. Der forestår et stort arbejde med at få sat et ledelseshold, som sammen med medarbejderne kan arbejde videre med at få implementeret strukturen.

  Processen indledes med dialog med sektorchefer, skoleledere og områdeledere i Dagtilbud, og den 6. oktober udpeges de 2 distriktschefer, som herefter forestår den videre udpegning af souschefer til distrikterne og det øvrige ledelseshold, hvilket sker den 27. oktober efter samtaler med alle ledere på området i uge 43. Det pointeres, at der ikke er tale om ansættelsessamtaler men gensidige sonderingssamtaler.

  Der henvises til det reviderede forslag til ’Kloge Investeringer’ (vedhæftet i venstre side), som ventes at blive vedtaget af Byrådet den 13. oktober.

  Procesplanen er formidlet til MellemMED1 på dets møde 26. september, og der henvises til den vedlagte præsentation fra mødet. (ligeledes vedhæftet)

Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen
Ingen aktuelle nyheder
Ingen aktuelle nyheder

Besøgstæller

82538